Контакты

г. Нарын, ул. Мамбеталы уулу Таранчы, 18

Координатор – Кылычбек уулу Тургунбек 

тел. 0709 913 991

advokaturanaryn@gmail.com